Nedjelja, 19.11.2017

Veliki uspjeh Unije studenata Univerziteta u Tuzli

logo-150x150Poštovane kolegice i kolege, dragi studenti,

S ponosom Vam prenosimo informaciju da je Unija studenata Univerziteta u Tuzli zajedno sa ostalima između kojih je i veliki doprinos dalo naše Udruženje "MEDICUS", riješila veliki problem u Zakonu visokog obrazovanja TK, članovima 104. i 125. a tiču se STATUSA STUDENTA.

Naime, na današnjoj sjednici Skupštine Vlade TK usvojene su izmjene i dopune Članova 104. i 125. Zakona o visokom obrazovanju TK, prema velikim naporima predsjednika Unije studenata Univerziteta u Tuzli NEDŽADA HODŽIĆA.

Svi ste vrlo dobro upućeni kakva je situacija bila, šta se dogovaralo, šta je bilo pripremljeno, a sada donosimo šta smo uspjeli i šta je u konačnici donešeno.

Donešeno je slijedeće:

STATUS STUDENTA

U članu 104. se dodaju novi stavovi (6), (7), (8), (9), (10) koji glase:

(6) Lice koje u toku studija izgubi status redovnog studenta i ponovo stekne status redovnog studenta na osnovu stava (3) ovog člana, plaća upisninu i 50 % školarine za akademsku godinu u kojoj je stekao taj status.

(7) Lice iz stava (6) ovog člana koje u akademskoj godini u kojoj je stekao status iz stava (3) ovog člana stekne uslov za narednu godinu studija, plaća upisninu.

(8) Lice iz stava (6) ovog člana koje u akademskoj godini u kojoj je stekao status iz stava (3) ovog člana ne stekne uslov za narednu godinu studija, plaća upisninu i nadoknadu za ispite.

(9) Kada stekne uslov za upis u narednu godinu studija, lice iz stava (8) ovog člana prilikom upisa u narednu godinu studija plaća upisninu i puni iznos školarine, te ukoliko u toj godini stekne uslov za narednu godinu studija prelazi u status redovnog studenta koji se finansira iz budžeta Kantona.

(10) Lice iz stava (7) ovog člana ukoliko obnovi studijsku godinu plaća upisninu i nadoknadu za ispite, te ukoliko u toj godini stekne uslov za narednu godinu studija plaća upisninu i puni iznos školarine.

SVP

U članu 125 stav (6) se mjenja i glasi:

(6) Odredbe stava (6) ovog člana primjenjuju se od akademske 2013./2014. godine i odnose se na studente upisane prvi puta na Univerzitet u Tuzli od akademske 2013./2014. godine. 

Ovo je još jedna velika pobjeda Unije studenata sa njenim predsjednikom na čelu, te uz ostale i našeg Udruženja "MEDICUS" koji je davao nesebičnu podršku i pomoć tokom cijelokupnog i veoma dugotrajnog, a na kraju uspješno rješenog procesa.

Kontakt

  • Adresa: Univerzitetska 8
    75000 Tuzla
    Bosna i Hercegovina
  • Tel: +387 61 452 478
Vi ste ovdje: Home Aktivnosti Veliki uspjeh Unije studenata Univerziteta u Tuzli